Firma Auto-Mobil współpracuje z renomowanymi Towarzystwami ubezpieczeniowymi. Naszymi partnerami są:

 • TUiR Allianz Polska S.A.
 • BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
 • ERGO Hestia S.A.
 • Generali T.U. S.A.
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 • TUiR "WARTA" S.A.

Dla nabywców i posiadaczy pojazdów marki Hyundai oferujemy pakiety ubezpieczeniowe, które składają się z następujących rodzajów ubezpieczeń:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) - jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla wszystkich  posiadaczy pojazdów mechanicznych , które chroni kierowcę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobą trzecim,
 • ubezpieczenie autocasco - to ubezpieczenie od uszkodzeń i zniszczeń pojazdu w wyniku wypadku, kradzieży lub czynników losowych, z uwzględnieniem szczególnych elementów
 • Assistance - to nowoczesne rozwiązanie gwarantujące udzielenie natychmiastowej pomocy w przypadku kolizji, awarii, kradzieży pojazdu lub innych wypadków losowych, które mogły wydarzyć się podczas podróży.
  • transport do domu w razie wypadku lub awarii
  • dowóz paliwa
  • zakwaterowanie 
  • samochód zastępczy
  • brak limitu kilometrów przy usługach holowania pojazdu
 • NNW
  • zapewnia odszkodowanie w związku z trwałymi następstwami nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku z ruchem pojazdów
  • świadczenie finansowe wypłacone jest w przypadku trwałego uszkodzenia ciała, utraty zdrowia, śmierci kierowcy lub pasażera

Autoszyba 

 • bezgotówkowa naprawa lub wymiana szyby w Polsce bez angażowania środków ubezpieczającego
 • ochrona w Polsce i za granicą
 • poza granicami Polski ubezpieczony nie musi czekać na decyzję
 • ubezpieczeniu podlegają także uszczelki, listwy i uchwyty

 

Zapraszamy do kontaktu:

   Joanna Kowalczyk

   tel. +48 725 575 013